اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا

کدوم رو میندازی

۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب

Source: 
بیتوته