یا امام رضا! امروز تنها نه خیابان

یا امام رضا! امروز تنها نه خیابان های خراسان که تمام رگ های عاشقانت به گلدسته و رواقت ختم می شود.

........................................................

یا امام رضا! همراه با کبوتران حرمت محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر می دهیم تا با زمزمه ملایک همراه شویم.

.......................................................

ای غریب ترین غریب ها قلب تو رأفتی به توان بی نهایت است پس طفل های بی پناه حاجت ما را دریاب و شفاعتمان را بپذیر.

....................................................

کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا

بنویسید به روی قبرو به روی کفنم

بنویسید به روی قبرو به روی کفنم

عاقلا دیوونه امام رضا منم منم

................................................

من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج

شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج

بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز

تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج

...................................................

یارضا

بر یازده امام چو دلم تنگ می شود

می آیم و طواف مزار تو می کنم

...................................................

با نام رضا به سینه ها گل بزنید

با اشک به بارگاه او پل بزنید

فرمود که هر زمان گرفتار شدید

امام رضا(علیه السلام): هرکس در مجلسی

امام رضا(علیه السلام):

هرکس در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود در روزی که قلب ها می میرند قلبش نخواهد مرد.

.......................................................

امام رضا(علیه السلام):

کسی که مصایب ما را به یاد آورد پس بگرید و بگریاند در روزی که چشم ها گریانند(روز حساب) گریان نخواهد شد.

..........................................

ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد / او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد

مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل / از روی شوق در ره جانانه جان سپرد

...................................................

بعضی ها علاوه بر"کودک درون" یک عدد

بعضی ها علاوه بر"کودک درون" یک عدد "کرم درون" هم دارن

که بعضی وقتا "بعضی کارها" رو میکنه که نباید بکنه ....!!

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی

میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار سروان رفته تو کما

منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست / گفتا که حسین بیش از آن می ارزد . . .

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین / بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند . . .

بـاز دگر بـاره رسـیـد اربـعـیـن /

بـاز دگر بـاره رسـیـد اربـعـیـن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیـن

شـد چـهـلـم روز عـزای حـسـیـن / جـان جـهـان بـاد فدای حـسین . . .

گاه می توان برای یک دوست چند سطر

گاه می توان برای یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت

تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

Subscribe to