هموطن! فقط با روشن کردن یک بخاری

هموطن!

فقط با روشن کردن یک بخاری اضافه شما هم در تعطیلی مدارس

دانشگاه ها و ادارات سهیم باشید.

هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم !

میدونی فرق من با برف چیه برف میادو

میدونی فرق من با برف چیه

برف میادو به زمین میشینه ولی من همین جوری هم به دل میشینم !

مگه نه !!!

عشق یعنی آن نخستین حرفها عشق یعنی در

عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

. * ./۰۰\. *. . * ( _') * . * . ( :

. * ./۰۰\. *.

. * ( _') * .

* . ( : ) . *

. *( : )* .

ببین چه آدم برفی نازی درست کردم !

با این که خیلی دوستش دارم مال تو !

خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را

خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری من چون تویی را دارم ولی چون خودی را نداری. امام سجاد (ع)

Subscribe to