اس ام اس عربي

اس ام اس عربي

ان طیر بجناح العشق عالی

با هم با بالهای عشق اوج میگیریم و پرواز میکنیم

وانعیش انا ویاک للتالی

ومنو تو همیشه و تا ابد با هم زندگی میکنیم

و اش ما تقول الناس من بالی

وهرچی که مردم از وضعیت من بگن مهم نیست

والعشق بس ویاک یا حلالی

وعشق برای من فقط با تو شیرین و دلچسبه

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها.

ترجمه:

چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

الدموع, لیست قطرات

...!!! بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها

ترجمه:

اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

یا ربی فی هذه ساعه اسیلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا

ترجمه.

پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

صحیح العمر یمضی واحنه نمشی

درسته که عمر میگذره وهمه ما میریم

بس تبقی المحبه هیه کلشی

فقط محبته که میمونه واین از همه چیز با ارزش تره

وصحیح الدنیه صعبه ومنها نشکی

درسته که دنیا سخته واز اون شکایت میکنیم

بس بیها المحبه تسوه کلشی

ولی در آن محبتی هست که از همه چیز با ارزش تره

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages