خاطرات خنده دار

خاطرات خنده دار

بچه خواهرم یه سالشه خواهرم گذاشتش پیش من رفت خرید منم براش سوپ درس کردم داشتم بهش می دادام تلفن زنگ خورد دوستم بود حدود 10دقیقه باهاش حرف زدم وقتی برگشتم پیش خواهرزادم[ محمد ]دیدم قاشق نیس زیرمیزو گشتم دستای محمدو گشتم اصن قاشقونبود من نا امید میخواستم برم یکی دیگه بیارم دیدم......وای چی دیدم .....قاشق مونده بودتودهنش ...بیچاره اونم مونده بود فقط نیگا میکرد ..من هنوزبه خواهرم نگفتم به نظرتون بچه یه ساله چیزییادش میمونه پست اولمه لطفا بلایکین

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

دیروز بودم خونه مامانم داشتیم تو حیاط حرف می زدیم که گوشی مامانم زنگ خورداز اونجا که دست مامانم بند بود من جواب دادم

من:الو سلام

نفر پشت خط:الو شما

گفتم شما زنگ زدیبازم گفت شما

گفتم خانم شما زنگ زدی با کی کار داری

میگه با مامانمگفتم اشتباه گرفتی بر میگرده میگه من درست شماره گرفتم شما اشتباه برداشتی!

منo-:

خانمه(-:

همراه اول(((-:

فک کنم خود درگیری مزمن داشت طرف خخخخخ

پست اولمه گفتم که بدونیدP-:

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

داشتم آرایش میکردم برم کلاس . . . بابام اومده واستاده پشته سرم میگه خط چشتو کلفت و کامل بکش بهت میاد. . . منو میگی خودم خجالت کشیدم وسایلامو جمع کردم رفتم تو اتاقم آرایش کردم . . . "دوستام ازم میپرسن بابات چیزی نمیگه موهات رنگ گذاشتیابرو برداشتی آرایشه غلیظ میکنی به مو بیرون گذاشتنتم چیزی نمیگه" با آرامش کامل جوابشونو میدم" چرا میگه!"

"إ چی میگه دعوات میکنه پس چرا تو اهمیت نمیدینمیترسی ازش"

من با آرامشه کامل;"نه واسه چی بترسم !"

دوستام با حیرته فراوان;" وای دختر چه دله شیری داری حالا چیا میگه بهت"

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

;k!-!00rz00k!-!an (2013)

ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

آغا اون پسردایم بودا به کیس میگفت اون جعبه درازه یادتون هست که

این کامپیوتر نداره بعد هر اشکالی ازش میگیریم میگن خو بدبخت کامپیوتر نداره که.حالا من یه سوال ازتون داشتم.عایا صحبت کردنم ربط به کامپیوتر دارهمردکه با15 سال سنش به افتادن میگه کفیدن(ترکیبی از فارسی و گیلکی کاملا هم جدی میگه ها شوخی نمیگه)میگم چرا درست نمیگهمیگن اخه مس تو نیست که کامپیوتر داشته باشه که!

من دیگه در ذهنم نمیگنجه حرفی بزنم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

یه استاد داشتیم از این سیبیل فریا(میدونی از کدوم سیبیلا دیگهاز این سیبیلای فامیل دور)

خیلی جدی بود.توکلاس هم همه بود وارد کلاس شد.هی گفت ساکت هی زد رو میز هی اهم اهم کرد.هیچ فایده ای نداشت

اخرسر کلافه شد یه قری به سیبیلش دادو گفت بسه مگه سنگه پاتون گم شده بعد یه نگاه مکش مرگ ما به بچه ها انداخت

بچه های کلاس رفته بودن تو افق

گفتم نه استاد آب سرد شده

استادuppercase

من:))

بچه ها:))))))

هیچی دیگه خداروشکر استادم با بچه ها رفت تو افق

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

K : E @@@@@

یعنی کارایی که من تو شونزده سالگی برا جلب توجه پیش دخترای کوچمون کردم بهترین بدل کار آمریکایی نکرد ^__^

پرش از پشت بوم پرش از جدول با دوچرخه تک چرخ با دوچرخه سوباسا شدن وقتی اونا تو کوچه نگاه بازیمون میکردن دویدن صد متر در پنج ثانیه برای زدن سه نوجوان که به دخترای کوچمون تکه انداخته بودن !! شرکت در کلاس های زبان نقاشی ریاضی که با دخترای کوچمون هم کلاس باشم لامصب یکیش رفت خیاطی دیگه اون از دستم در رفت زدن تیپ های مذهبی شخصیتی و فشن کصافطا هر یکیش یه جور )سلیقه صلیقه (داشت کشتن سوسک در جمع لامصب خیلی تاثیر داشتخودمونیم یعنی خودت مثل من نبودی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

یه دفعه چند سال پیش رفتم از لوازم التحریری یه ماژیک بخرم میخواستم خیلی مودب صحبت کنم به جای اینکه بگم چه قدر بدم خدمتتون گفتم:

چه قدر بهتون لطف کنم!!!

من :-(

فروشنده :-o

ماژیکی که خریدم:-)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

سر سفزه سحر غذامو خوردم با اعتماد به نفص تماپ به مادرم داره غذا میخوره نگاه میکنپ میگم سلام:مادرم نگاهم میکنه میگه سلام من که تازه فهمیده بودم چه گندی زد پسم سرم رو تکون میدم و شروع کردم به خندیدن بقیه هاج و واج نگام می کردن بعد که براشون تعریف کردم شروع کردن ظرفا رو گاز زدن.الان دارم فکر میکنم وتقعاچرا اون حرفو زدم دیدی غلط ندارم پس بکوپ لایکو

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

عاغا یه روز با عموم داشتیم میرفتیم یه جایی با پرایدش(بعععععلللله عموم پولداره) خلاصه صندلی جلو نشسته بودم همین طور داشتیم میرفتیم یهو یه درخت دیدم شاخه اش از بلوار زده بود بیرون عاغا نزدیک که رسیدیم من سرمو آوردم پایین بعدش دیدم عموم سرخ شده داره فرمون رو گاز میزنه تازه فهمیدم چه سوتی دادم .

به من امیدی هست عایا !!!!!!!!!!!!!!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

عاقا ما یه بار با فک و فامیلامون رفته بودیم شمال برگشتنی به یه نمایشگاه سنگ های قیمتی رسیدیم خانواده و فک فامیلامون رفتن تو باغ کنار نمایشگاه گردش کنن ولی من که عاشق این جور جاهام سرمو عین ... پاین انداختم رفتم تو نمایشگاه (البته فک کنم نگهبون های اونجا تو ازدحام جمعیت حواسشون به من نبود) بعدشم هیچی دیگه قشششششششششنگ همه جای نمایشگاه رو گشتم بعد یه دفعه دیدم جلوی در ورودی مامانم با یکی از فک و فامیلا با غضب!!! و مشت بهم اشاره میکنه که بیام بیرون وقتی از در رفتم بیرون نمیدونم از کجا یه پس گردنی محکم خوردم!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages