اس ام اس عرفانی فلسفی زیبا

اس ام اس عرفانی فلسفی زیبا

زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن

زندگی یعنی :

ناخواسته به دنیا آمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وار عشق ورزیدن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد مردن . . .

پسری که کاندید زیباترین دختر شد +عکس

زندگی را شادمانه آغاز کن نشنو که چه

زندگی را شادمانه آغاز کن نشنو که چه می گویند نه ببین که چه می کنند . زندگی از آن توست شاد زندگی کن - حسین رحمت نژاد

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود

به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است

(هارت بیچرانسو)

Pages