اس ام اس جوک و سرکاری

اس ام اس جوک و سرکاری

تقلب چیست ! ۱ یک روش غیر اصولی و

تقلب چیست !

۱ یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان !

۲ تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان !

لـذتی که در خوابیدن روی جزوه هست تو

لـذتی که در خوابیدن روی جزوه هست تو خوابیدن روی تختخواب نرم نیست !

چیه پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده این جای درس خوندنته

هنوز که نرفتی !! د برو د . . . دههه !

ای کسانی که  ازکتاب هایتان به عنوان

ای کسانی که  ازکتاب هایتان به عنوان اشیایی دکوری استفاده کرده اید

اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !

( ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان )

بوی شوم امتحان آید همی / یار صفر

بوی شوم امتحان آید همی / یار صفر مهربان آید همی

ما ز تعلیم وتعلم خسته ایم / دل به امید تقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم / نی برای درک مطلب آمدیم !

بعضی ها علاوه بر"کودک درون" یک عدد

بعضی ها علاوه بر"کودک درون" یک عدد "کرم درون" هم دارن

که بعضی وقتا "بعضی کارها" رو میکنه که نباید بکنه ....!!

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی

میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار سروان رفته تو کما

منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

Pages