اس ام اس های جوک و سرکاری

اس ام اس های جوک و سرکاری

غضنفر صبح از خواب بیدار می شه میره

غضنفر صبح از خواب بیدار می شه میره نون سنگک بگیره می بینه شده دانه ای ۶۰۰ تومن. میگه: اوه اوه از اصحاب کهفم بیشتر خوابیدم

هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به

هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیایی دکوری استفاده کرده اید اکنون

فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند.

Pages