اس ام اس سرکاری جوک

اس ام اس سرکاری جوک

غضنفر تور انداخته بود رو آسفالت ماهی

غضنفر تور انداخته بود رو آسفالت ماهی بگیره بهش گفتن: چقدر خری اینجا ماهی نیست!!!! غضنفر میگه: من خر!!این حیف نونو چی میگی یک ساعته وایستاده ازم ماهی بخره !!!

به صف کردند تراشیدند سرم را لباس

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

اگه دوست داری عمیق ترین طولانی ترین

اگه دوست داری عمیق ترین طولانی ترین و محکم ترین بوس دنیا رو تجربه کنی بیا پیش خودم تا لباتو بذارم ..... رو لوله جارو برقی

نیست نیست به جون خودم نیست گیر دادی

نیست نیست به جون خودم نیست گیر دادی میگم نیست خب چیکار کنم نیست عجب آدمیه میگم نیست باور کن لنگت تو دنیا نیست

Pages