اس ام اس ام اس

اس ام اس ام اس

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید:

اگه توی خونه باشیم دستگاه رو خاموش کنیم

اگه توی سینما باشیم سالن رو ترک کنیم!

ما توی زندگیمون هیچ وقت کسانی که

زحمت های اصلی رو برای ما می کشن نمیبینیم

(ما فقط دوست داریم کسانی رو ببینیم که برامون نقش بازی می کنن)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید چرت بزنید.

اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید به پیک نیک بروید.

اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید به تعطیلات بروید.

اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید ازدواج کنید.

اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید ثروت به ارث ببرید.

اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید

...:::استیو جابز :::..

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

دو چیز محال عقل است:روزی بیش از حد مقسوم و اجل پیش از حد موعود

صیاد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی اجل در خشکی نمیرد

ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

و آنرا حساب پاک از محاسبه چه باک.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

من نیز در حیرتم که چرا ترس ها در شب مستولی می شود.پس از بیست سال حیرت اکنون می دانم ترس, زاده ی تاریکی نیست بلکه ترس ها همانند ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز است که ان ها را محو و ناپیدا می کند.

"وقتی نیچه گریست"

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages