اس ام اس ام اس

اس ام اس ام اس

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید:

اگه توی خونه باشیم دستگاه رو خاموش کنیم

اگه توی سینما باشیم سالن رو ترک کنیم!

ما توی زندگیمون هیچ وقت کسانی که

زحمت های اصلی رو برای ما می کشن نمیبینیم

(ما فقط دوست داریم کسانی رو ببینیم که برامون نقش بازی می کنن)

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید چرت بزنید.

اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید به پیک نیک بروید.

اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید به تعطیلات بروید.

اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید ازدواج کنید.

اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید ثروت به ارث ببرید.

اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید

...:::استیو جابز :::..

دو چیز محال عقل است:روزی بیش از حد

دو چیز محال عقل است:روزی بیش از حد مقسوم و اجل پیش از حد موعود

صیاد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی اجل در خشکی نمیرد

ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

و آنرا حساب پاک از محاسبه چه باک.

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه ندهید کسی دیگر قلم را در دستش بگیرد....

من نیز در حیرتم که چرا ترس ها در شب

من نیز در حیرتم که چرا ترس ها در شب مستولی می شود.پس از بیست سال حیرت اکنون می دانم ترس, زاده ی تاریکی نیست بلکه ترس ها همانند ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز است که ان ها را محو و ناپیدا می کند.

"وقتی نیچه گریست"

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند

نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

شخصـیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر

شخصـیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر

شخصیتـِ من چیزیه که من هستم

اما برخوردِمن بستگی داره به اینکه "تـو" کی باشی...

Pages