اس ام اس های سرکاری

اس ام اس های سرکاری

معادله جالب: از سن خودت ۲۰ سال کم

معادله جالب: از سن خودت ۲۰ سال کم کن. باقیمانده رو با ۷ جمع کن. اگه عدد زوج بود با ۱ جمع و اگه فرد بود از یک کم کن. اگه رنگ تیره رو دوس داری ضرب در ۳ کن و اگه رنگ روشن رو دوس داری ضربدر ۳٫۵ کن. نتیجه نهایی رو ول کن. حال خودت چطوره

گویند ... سخت و سخت تر از ... انتظار

گویند ... سخت و سخت تر از ...

انتظار . . .

برای اس ام اس من

خیلی انتظار کشیدی آره !

** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مفت خور عوضی از حلقومت در میارم ازت شکایت میکنم

ما پارسال نرفتیم کانادا امسالم

ما پارسال نرفتیم کانادا

امسالم نمیریم ایتالیا

کلا ما اینجوری هستیم!

هرسال تصمیم میگیریم یه جایی رو نریم!

شما چیکار میکنین

Pages