اس ام اس اس ام اس جدید

اس ام اس اس ام اس جدید

- اگر کسی از توی ماشینش به تو فحش

- اگر کسی از توی ماشینش به تو فحش داد تا پیاده نشده و قد و قامتش را ندیده ای جوابش را نده.

- اگر دختری را دیدی که خیلی خوش اندام بود پیش از هر چیز مطمین شو که قهرمان تکواندو نباشد.

- پیش از آنکه توی خیابان پس گردن دوستت بکوبی و فحش های رکیک به او بدهی مطمین شو خودش است.

- وقتی مهمان داری اول مطمین شو ما-هو-اره روی چه کانالی است بعد آن را روشن کن خنگول !!!

ادامه مطالب در لینک زیر

- دختر همسایه که می گوید «تشریف میارین تو» شاید پدرش با تو کار دارد گاگول!

- وقتی کله ات گرم است اطمینان حاصل کن بالش ات نفس نمی کشد چون دختر عمه ات تازه زاییده.

خوشبختی چیست خوشبختی مجموعه بدبختی

خوشبختی چیست

خوشبختی مجموعه بدبختی هایست که بر سر شما نیامده باشد . . . !

مرد باشی یا زن مرگ تمام ات میکند

مرد باشی یا زن مرگ تمام ات میکند

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی  . . .

از امیرمؤمنان علی علیه السلام سؤال

از امیرمؤمنان علی علیه السلام سؤال شد :

بدترین همنشین کیست

فرمودند : آنکه معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد . .

اس ام اس فلسفی سکوت خطرناک تر از حرف

اس ام اس فلسفی

سکوت خطرناک تر از حرف های نیش دار است

بدون شک کسی که سکوت میکند

روزی حرفایش را سرنوشت به شما خواهد گفت . . .

Pages