اس ام اس رفاقتی و مرامی جالب

اس ام اس رفاقتی و مرامی جالب

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام

شرمنده جوانی از این زندگانی ام

دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.