اس ام اس رفاقتی مرامی

اس ام اس رفاقتی مرامی

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام اس رفاقت sarbezan.com

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه

پیش مرگ همه ی میوه هاست !

نارنگیتیم هلو !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام اس رفاقت sarbezan.com

دیروز روز جهانی آوارگان بود

توقع داشتم یه تشکر خشک و خالی از ما میکردی که یه عمریه آوارتیم !!!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم

ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages