اس ام اس دهه فجر

اس ام اس دهه فجر

22 بهمن بهمن در طول زندگی و برای

22 بهمن بهمن در طول زندگی و برای نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد . امام خمینی(ره)

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است . امام خمینی(ره)

انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر

انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول ا... (ص ) است . امام خمینی(ره)

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است . امام خمینی(ره)

فجرآزادی! خوش آمدی که آمدنت شرنگ مرگ

فجرآزادی! خوش آمدی که آمدنت شرنگ مرگ به کام شاهان ریختسلطه را به قبرستان سلطنت سپرد کنگره های قصر استکبار را فروریخت. دهه فجرمبارک

دهه فجر خوش آمدی که با آمدنت سوز و

دهه فجر خوش آمدی که با آمدنت سوز و سرما از شهرو دیارمان گریخت برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص آب حیات شد. دهه فجرمبارک

دهه فجر خوش آمدی که با مقدمت

دهه فجر خوش آمدی که با مقدمت عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای میهن اسلامی مان پیچید. قفس ها شکسته شد و نفس ها از زندان سینه هارهایی یافت. دهه فجرمبارک

قلب ها کهکشانی از عشق خمینی می شود و

قلب ها کهکشانی از عشق خمینی می شود و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی. دهه فجرمبارک

برخیز که فجر انقلاب است امروز بیگانه

برخیز که فجر انقلاب است امروز

بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطیه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

Pages