اس ام اس دهه فجر

اس ام اس دهه فجر

فجرآزادی! خوش آمدی که آمدنت شرنگ مرگ به کام شاهان ریختسلطه را به قبرستان سلطنت سپرد کنگره های قصر استکبار را فروریخت. دهه فجرمبارک

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

دهه فجر خوش آمدی که با آمدنت سوز و سرما از شهرو دیارمان گریخت برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص آب حیات شد. دهه فجرمبارک

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

دهه فجر خوش آمدی که با مقدمت عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای میهن اسلامی مان پیچید. قفس ها شکسته شد و نفس ها از زندان سینه هارهایی یافت. دهه فجرمبارک

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

برخیز که فجر انقلاب است امروز

بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطیه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages