متن اس ام اس دهه فجر

متن اس ام اس دهه فجر

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان / خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام

(من به خال لبت ای دوست گرفتار شده ام /  چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم)

سروده اند:

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی / تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی

تو که فارق شده بودی ز همه کون و مکان / دار منصور بریدی همه تن دار شدی

عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر / ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی / وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی

خرقه پیر خراباتی ما سیره توست / امت از گفته در بار تو هشیار شدی

واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی / دم عیسی مسیح از تو دیدار شدی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بهمن آمد فجر پیروزی رسید / گاه شادی و ستم سوزی رسید

بهمن و روییدن گل در کنار / پس زدن از روی کشور هر غبار . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.