اس ام اس به زبان آذری

اس ام اس به زبان آذری

گوزلیم گوزله منی من سنی چوخ گوزلمیشم

یره توشموش توکوی عالمه من ورممیشم

چوخ قالیب آیری ولی آیری کسه باخمامیشانم

آیرلیق دان آجی بیر شربتی من ایشممیشم

زیبای من یکم منتظرم بمون که من خیلی منتظرت موندم

تار موی افتاده به زمین تورو من با دنیا عوضش نکردم

خیلی تنها و دورموندم ولی به کس دیگه ای نگاه نکردم

من شربتی تلخ تر از شربت دوری تو نخوردم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

سونلر اولمز دییردیناولورم

بو سوگی بیتمز دییردینبیتیرم

سن سیز حیات دوزولمزدیرگدیرم

گفتی عاشقا نمیمیرندارم میمیرم

گفتی این عشق تموم نمیشهدارم تموم میشم

این زندگی بدون تو نمیشهدارم میرم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

دولدور پیاله نی ویر ایچیم چوخ یوبانمیشام

ایللر بویو بو جامیدن اوتری دولانمیشام

گورجک سنی تمام وجودوم سن اولموسان

سنسیز ولی اوزومده اوزومدن تالانمیشام

سنلی گونش لریم منی ایزلیر آداخلی تک

نیلیم من عاشقم سنی تکجه اینانمیشام

عشقیم یالان دیر منی بیگانه سویله مه

مجنون کیمی دالینجا گزیب چوخ دولانمیشام

سنسن منیم ازل سوزومون سون حکایتی

سن ناز ایله کی من سوزوم اوسته دایانمیشام

ترجمه :

پر کن پیاله رو بده بنوشم که خیلی دیر کردم

سالها بخاطر این جام همه جارو گشته ام

میبینم که تمام وجودم تو شدی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

هرطبیبه سویلدیم دردین دواسین گورمدیم

گلشن عمریم سارالدی هیچ صفاسین گورمدیم

تاپمادیم فانی جهاندا بیر حقیقی آشنا

هرکسین چکدیم جفاسین هیچ صفاسین گورمدیم

*************ترجمه************

دردموبه هرطبیبی گفتم چارشونمیدونست

گلستان عمرم خزان شدودرجهان هیچ رفیق حقیقی ندیدیم

جفاوعشوه ی هریاری را خریدم وفادارم نشدکه نشد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

خلق ایچینده معتبر بیرنسنه یوخ دولت گبی/اولمایا دولت جهاندا بیر نفس صحت گبی

مغفرت دیدیکلری آنجاق جهان غوغا سیدیر/اولمایا بخت و سعادت دونیادا وحدت گبی

((محبی))

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

سنی اویله سوریم کیگوزلرینه اینانامازسین

بیرآندا قلبینین سسی اولوروم

باکدین هر یردهگونش گیبی دوغوروم

جانیمین ایچی!

تورو انقد دوست دارم که حتی چشمات نمیتونن باور کنن

من صدای قلبتممثل خورشید بالای سرتم

ای تمام بود و نبودم!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

حایاتدا ایکی کور تانیوروم:1'سی سندن باشکاسینی گورمین بن, 2'سی بنی گورمین سن...

ترجمه:

در زندگیم دو کور میشناسم: یکیش جزتو کسی را نمیدید , من. دومیش تو که مرا نمیبینی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

حایات دا اوچ شیی سودیم, سنی, کالبیمی,اوموت اتمیی.

سنی سودیم سنسن دیه,کالبیمی سودیم,سنی سودی دیه. اوموت اتمیی سودیم,بلکی سورسین دیه.

ترجمه:

در زندگی سه چیز را دوست دارم.تو را, قلبم را, امید داشتن را.

ترا دوست دارم که خودتی,قلبم را دوست دارم,که ترا دوست دارد, امید داشتن را دوست دارم, که تو بگی دوستت دارم را.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اولمویور اولمویور

نه یاپسام اولمویور

سنسیز یرین دولمویور

)نمیشهنمیشه

هرکاری میکنم نمیشه

جای خالی توبا هیچی پر نمیشه(

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بو سیچاکتا سنین ریضان ایچین سوسوز کالانلارا,

"کوثر" حووضوندان کانا کانا سو ایچمیی نصیپ اله

الله 'ایم...

ترجمه:

کسانی را که تو این گرما به خاطر رضای تو تشنه میمانند,

روز محشر در حوض" کوثـر" نصیب خوردن آب بفرما, پروردگارم...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages