اس ام اس آغاز دهه فجر

اس ام اس آغاز دهه فجر

از اوج بروج حق سردار قیام آمد / بر شوق سماع جان انوار امام آمد

طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد / شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.