اس ام اس آغاز دهه فجر

اس ام اس آغاز دهه فجر

22 بهمن بهمن در طول زندگی و برای

22 بهمن بهمن در طول زندگی و برای نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد . امام خمینی(ره)

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است . امام خمینی(ره)

از اوج بروج حق سردار قیام آمد / بر

از اوج بروج حق سردار قیام آمد / بر شوق سماع جان انوار امام آمد

طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد / شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد . . .