اس ام اس دلتنگی به زبان ترکی

اس ام اس دلتنگی به زبان ترکی

گوزلیم گوزله منی من سنی چوخ گوزلمیشم

یره توشموش توکوی عالمه من ورممیشم

چوخ قالیب آیری ولی آیری کسه باخمامیشانم

آیرلیق دان آجی بیر شربتی من ایشممیشم

زیبای من یکم منتظرم بمون که من خیلی منتظرت موندم

تار موی افتاده به زمین تورو من با دنیا عوضش نکردم

خیلی تنها و دورموندم ولی به کس دیگه ای نگاه نکردم

من شربتی تلخ تر از شربت دوری تو نخوردم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

هرطبیبه سویلدیم دردین دواسین گورمدیم

گلشن عمریم سارالدی هیچ صفاسین گورمدیم

تاپمادیم فانی جهاندا بیر حقیقی آشنا

هرکسین چکدیم جفاسین هیچ صفاسین گورمدیم

*************ترجمه************

دردموبه هرطبیبی گفتم چارشونمیدونست

گلستان عمرم خزان شدودرجهان هیچ رفیق حقیقی ندیدیم

جفاوعشوه ی هریاری را خریدم وفادارم نشدکه نشد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

حایاتدا ایکی کور تانیوروم:1'سی سندن باشکاسینی گورمین بن, 2'سی بنی گورمین سن...

ترجمه:

در زندگیم دو کور میشناسم: یکیش جزتو کسی را نمیدید , من. دومیش تو که مرا نمیبینی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

حایات دا اوچ شیی سودیم, سنی, کالبیمی,اوموت اتمیی.

سنی سودیم سنسن دیه,کالبیمی سودیم,سنی سودی دیه. اوموت اتمیی سودیم,بلکی سورسین دیه.

ترجمه:

در زندگی سه چیز را دوست دارم.تو را, قلبم را, امید داشتن را.

ترا دوست دارم که خودتی,قلبم را دوست دارم,که ترا دوست دارد, امید داشتن را دوست دارم, که تو بگی دوستت دارم را.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بو سیچاکتا سنین ریضان ایچین سوسوز کالانلارا,

"کوثر" حووضوندان کانا کانا سو ایچمیی نصیپ اله

الله 'ایم...

ترجمه:

کسانی را که تو این گرما به خاطر رضای تو تشنه میمانند,

روز محشر در حوض" کوثـر" نصیب خوردن آب بفرما, پروردگارم...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بیر قوشام غملر یوروب گزمکده خوش گلمیر منه

باده لر بیر بیر دولور ایچمکده خوش گلمیر منه

غملروندن بیر زمان شاهلیق ادردیم عالمه

سن گدن گونن بری غملر ده خوش گلمیر منه

عطریوی الریدم هر سحر یللره اسنده سوگیلیم

ایل گلیپ ایلار گچیپ گونلرده خوش گلمیر منه

معنی:

پرنده ای ام که غمها خستم کرده حوصله پرواز ندارم روزها و ماها و هفته ها با غم سپری میکنم اون زمان گذشت که با غم عشقت شاه عالم بودم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

کلی گشتم یه بیت از مولانا پیدا کردم که زبان ترکی و فارسی با هم مخلوطه حیفم اومد نذارمش تو 4jok

دانی که من به عالم یالقیز سنی سورمی

ور در برم نیایی اندر غمت اولرمی

مولانا

ترجمه:

دانی که من به عالم تنها تو رو دوس دارم

ور در برم نیایی اندر غمت میمیرم

لایک=یاشاسین مولانا نی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

آهای گوزلری آهو

آهای چایدان آخان سو

سنی ایله میشم عمر بویو

اورکده آرزو

ترجمه فارسی:

آهای تو که چشمان آهو داری

آهای توکه مثل آب روانی

من یک عمر است که تورا

در دلم آرزو کرده ام

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اس ام اس ترکمنی:

5-دنیادا ایکی رنگ گل بولسن / بیری قیزل ...........سنکی /بیری

آق.......منکی.

سن منی یادان چیقارسانگ قیزل گل سولسن.

من سنی یادان چیقارسام آق گل کفنم بولسن.

ترجمه= دوست دارم در دنیا 2 گل وجود داشته باشد/یکی به رنگ قرمز برای تو / دیگری به رنگ سفید برای من

اگر تو مرا از یا ببری گل قرمز پژمرده خواهد شد

و اگر من تو را از یاد ببرم گل سفید کفن من خواهد شد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

عادت قانون دیل

امما قانون قدره حوکمو وار

اغری گیدر عادت گیتمه ز

هر ایلین بیر عادتی وار

هر کسه اوز عادتی خوش گله ر

معنی:

عادت قانون نیست.اما به اندازه قانون حکم داره. درد میره ولی عادت نمی ره.هر طایفه ای عادتی داره.هر کسی از عادت خودش خوشش میاد...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages