اس ام اس های سرکاری جدید

اس ام اس های سرکاری جدید

سلام آفرین که به حرف شیطون گوش نکردی

سلام آفرین که به حرف شیطون گوش نکردی من این پایین منتظرت بودم

می خواستم بگم: مسواک بزن همیشه تا دندونات تمیز شه!

من خیلی خوشحالم ایرانسل اومد و ثابت

من خیلی خوشحالم ایرانسل اومد و ثابت کرد که با خط 5 هزار تومنی هم

میشه واژه های دوستت دارم را ارسال کرد پس عزیزم اینقدر دهن بین نباش . . .

گویند ... سخت و سخت تر از ... انتظار

گویند ... سخت و سخت تر از ...

انتظار . . .

برای اس ام اس من

خیلی انتظار کشیدی آره !

** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مفت خور عوضی از حلقومت در میارم ازت شکایت میکنم

پنج راه حل برای خوشحال بودن : 1-

پنج راه حل برای خوشحال بودن : 1- داشتن یک دوست خوب مثل من 2- داشتن دوستی مثل من 3- فقط داشتن من 4- داشتن من 5- من

Pages